กิจกรรมทบทวนคุณภาพร่วมกัน

 

การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของทีมศัลยกรรม , วิสัญญี ,ห้องผ่าตัด ,กลุ่มการพยาบาล

จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุณภาพ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ  โรงพยาบาลพิจิตร