ติดต่องานพยาธิวิทยากายวิภาค
ที่อยู่:
งานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพิจิตร
เมือง
พิจิตร
66000
ไทย
โทรศัพท์:
056-611355 ต่อ 4822
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด