ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลพิจิตรพร้อมคณะมอบห้องสมุด

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด