ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดโลหะดามกระดูกส่วนคอ (หลัง) ๑ ระดับ จำนวนประมาณ ๒๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)