ประกาศประกวดราคาซื้อ ตลับควบคุมน้ำเข้าออกตาด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ (Centurion Active Pack, Basic) จำนวนประมาณ ๗๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)