ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๗๗ รายการ ของโรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดปี ๒๕๖๒  จำนวน ๕๗๗ รายการ  ของโรงพยาบาลพิจิตร