ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว (ชนิดเคลื่อนที่) โดยใช้คลื่นช็อคเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) จำนวนประมาณ ๘๐๐ ราย ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว (ชนิดเคลื่อนที่) โดยใช้คลื่นช็อคเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) จำนวนประมาณ ๘๐๐ ราย ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร