ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (High flexion knee design) จำนวนประมาณ ๑๔๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)