การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน ๑ ตู้ ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน ๑ ตู้ ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร