ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียมชนิดมีเบ้าไม่ใช้สารยึดกระดูก (THA CEMENTLESS) จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)