ประกาศประกวดราคาซื้อ สารหนืดโซเดียมไฮยาลูโรเนท (Sodium Hyaluronate) จำนวน ๘๕๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)