ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนศรีมาลา (PCC) โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วน ๗๐% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนศรีมาลา (PCC) โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วน ๗๐% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)