การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะอกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะอกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด