การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๓ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๓ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง