ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. นักจิตวิทยา 2. เจ้าพนักงานพัสดุ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

1 นักจิตวิทยา

2. เจ้าพนักงานพัสดุ