รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลจค.รายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) กลุ่มงานประกันสุขภาพ

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลจค.รายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) กลุ่มงานประกันสุขภาพ