รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท