ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล