Display # 
Title Author Hits
ประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข( ICS ) เขตสุขภาพที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ Written by Super User 101
QualityExpress โรงพยาบาลพิจิตร (่1 เมษายน 63) Written by Super User 71
บริจาคพัดลมตั้งพื้น Written by Super User 74
บริจาคชุดเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำ Written by Super User 77
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพิจิตร ครั้งที่10 Written by Super User 67
บริหารร่างกายกัน Written by Super User 61
สถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลพิจิตร (14 มิถุนายน 2563) Written by Super User 68
การใช้เครื่องช่วยหายใจและการใช้ High Flow Written by Super User 125
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 17 /2653 Written by Super User 124
ตรวจรับการส่งงานโครงการสร้างอาคารพักและรักษาตัวผู้ป่วย 7 ชั้น Written by Super User 97