โครงการจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ

วันที่ 30 มิถุนายน​ ๒๕๖๓ เวลา 09.00 น.นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พญ.เพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองฯกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ

เปิดโครงการจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ "ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ" รุ่น 3 เพื่อเพิ่มความรอบรู้แก่ทีมผู้ให้บริการ(อสม.) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร