นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญรับเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นประจำปี2563