คลินิกพิเศษ

 

คลินิค เปิดให้บริการ ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ/วันนักขัตฤกษ์
คลีนิกจิตเวชทั่วไป(ผู้ใหญ่)1
จันทร์ ,อังคาร,พุธ
(ติดต่อในวันเวลาราชการ
และกรุณานัดหมายก่อน
พบแพทย์)
08.30-14.00น.

จ.13:00-14:00น. พญ.สุภาภรณ์

อ.13:00-14:00น. พญ.สุตาภัทร

พ.13:00-14:00น. พญ.ภิรญา

 

คลีนิกยาเสพติด/บำบัด 
อังคาร,พฤหัสบดี
13.00-16.30น.
เฉพราะ caseนัด 16.30 - 20.30 น.
คลินิกคนใจเด็ด เลิกบุหรี่ สุรา
จันทร์ /อัง /พุุุธ พญ.กษมา
08.30-12.00น.
คลินิกจิตเวช
บริการทางจิตวิทยาคลีนิค วัดIQ/เด็ก /ผู้ใหญ่ จันทร์ - ศุกร์(นักจิตวิทยา) 08.30-16.30น. โทรประสานแผนกจิตเวชเพื่อวัด IQทดสอบทางจิตวิทยาก่อนพบแพทย์
บริการสุขภาพจิตสัญจร วันพฤหัสบดี 08.30-16.30น.  พญ.ภิรญา / พญ.ศุตาภัทร
คลินิกจิตเวชเด็ก และวัยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี พฤหัสบดี / ศุกร์  08.30-14.00น.

พฤหัส 13:00-14:00น.พญ.วรรณวิศา

ศุกร์    13:00-14:00น.พญ.กษมา

คลีนิกเบาหวาน
อังคาร , พุธ ,พฤหัส
06.00-12.00น.
พญ.นงลักษณ์ ( เฉพาะผู้ป่วยนัด )
คลีนิกวัณโรค
ศุกร์ (นพ.กมเลศวร์)
08.30-12.00น.
คลินิกวัณโรค
คลีนิกหลอดเลือดและหัวใจ
พุธ(นพ.โสภณ)
13.00-16.30น.
-
คลีนิคโรคหัวใจ พุธ,พฤหัส(พญ.อาภา) 08.30-12.00น. อาคาร 66 ปี
คลินิคหัวใจล้มเหลว ศุกร์สุดท้ายของเดือน        (พญ.อาภา ) 08.30-12.00น.  เฉพาะคนไข้นัด และตรวจคัดกรองโดย พญ.อาภา
คลีนิกธาลัสซีเมีย
อังคาร
08.30-12.00น.
OPD กุมาร(รับเฉพาะ case นัด )
คลินิก Air way
จันทร์(นพ.กมเลศวร์ )
13:00-16:30น.
ต้องตรวจคัดกรองแผนกอายุกรรมก่อนพบแพทย์ถึงจะนัดเข้าคลินิก(รับเฉพาะนัด)
คลินิกกัญชาเพื่อการแพทย์
พฤหัสบดี
13:00-16:30น.
ห้องตรวจเบาหวานเก่า
คลินิก Chest
จันทร์(นพ.กมเลศวร์ )
08:30-12:00น.
ต้องตรวจคัดกรองแผนกอายุรกรรมก่อนพบแพทย์ถึงจะนัดเข้าคลินิก(รับเฉพาะนัด)
คลินิกประคับประคอง
อังคาร
13:00-16:30น.
ห้องตรวจคลินิกกัญชา
คลินิกหอบหืด
พฤหัสบดี
08:30-12:00น.
แผนกกุมาร(รับเฉพาะนัด)
คลินิกวางแผนครอบครัว
จันทร์-ศุกร์
08.30-16.30น.
ตรวจที่แผนกสูตินรีเวช
คลิินิกสุขภาพเด็กดี
พฤหัส
08.30-12.00น.
ติดต่อที่คลีนิคหมอครอบครััววัดท่าหลวง
โรงเรียนพ่อแม่
  ศุกร์
08.30-12.00น.
คลินิกฝากครรภ์
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 ศุกร์
08.30 12.00น.
ติดห้องสวัสดิการสังคม
คลินิกจำแจ่ม
จันทร์
13.00-16.30น.
ห้องตรวจเบาหวานเก่า
คลินิกทันตกรรม
จันทร์-ศุกร์/ส-อา
08.30-16.30น.
  16.30-20.30น คนไข้นัด(จ-ศ)         08.00-16.00น. วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
คลินิกวัยทอง(ผู้หญิง)
 ศุกร์
08.30-12:00น.
ห้องตรวจนรีเวช
คลินิกพิเศษแพทย์แผนไทย
จันทร์-ศุกร์
08.30-17.30น.
ส-อา 08:30-17:30น.
แพทย์แผนไทย(ธัญญะ)
จันทร์-ศุกร์
08.30-16.30น.
 
คลีนิคพุทธรักษา
จันทร์-ศุกร์
08.30-16.30น.
ผู้ป่วยนัดเฉพาะวันพุธ
คลินิกพุทธรักษาในเด็ก อังคารแรกของเดือน 08.30-12.00น. -
กายภาพบำบัด
จันทร์ - ศุกร์ / เสาร์
08.30-16.30น.
08.30-12.30น. วันเสาร์
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

จันทร์(พญ.อรอนงค์)

พฤหัสบดี(นพ.รัชภูมิ)

08.30-12.00น. OPD ศัลยกรรม รับเฉพาะนัด 
คลินิกทารกแรกเกิด ศุกร์  08.30-12.00น. หน้าห้องตรวจ8 OPDกุมาร 
คลีนิคโรคเลือด(ฮีมาโต) วันพุธ พญ.นริศรา 13.00-16.30น. หน้าห้องตรวจ 7 รับเฉพาะนัด 
คลินิกต่อมไร้ท่อ จันทร์ (พญ.นงลักษณ์) 13.00-16.30น. คลินิกเบาหวาน รับเฉพาะนัด 
คลินิกการล้างไตทางหน้าท้อง อังคาร 08.30-16.30น. คลินิกไต ชั้น3ตึกอุบัติเหตุ (เฉพาะนัด)  
คลินิกฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30น. หยุด ส-อาเปิดเฉพาะ case ฉุกเฉิน รับเฉพาะนัด 
คลินิกโรคไตและชะลอไตเสื่อม CKD จันทร์/พฤหัส (นพ.สมบูรณ์ ) 13.00-16.30น. คลินิกไตชั้น3 ตึกอุบัติเหตุ (เฉพาะนัด) 
คลีนิคฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม จันทร์ - ศุกร์  08.30-16.30น.  หยุด ส-อา เปิดบริการฟอกวันนักขัตฤกษ์ 
คลินิกฝังเข็ม จันทร์(พญ.ศริญญา) 12.30-15.00น.  
  อัง/พฤ(นพ.ไพศาล) 12.00-14.30น.  
  พุธ(พญ.ดวงพร) 12:30-15:00น.  
คลินิกโรคข้อและรูมาติซั่ม อังคาร(พญ.นารีรัตน์)    13:00-16:30น. OPD อายุรกรรม หน้าห้องตรวจ 7 
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์  จันทร์-ศุกร์   08.30-16:30น   ส-อารับเฉพาะ case ฉุกเฉิน /และ case จาก ward 
คลินิกศัลยกรรมประสาทและไขสันหลัง

พุธ(นพ.อดิศักดิ์ )

พฤหัสบดี(นพ.พีรุตม์)

08:30-12:00น. OPD ศัลยกรรม รับเฉพาะนัด 
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ อังคาร / ศุกร์(นพ.เผดิม) 08:30-12:00น. OPD ศัลยกรรม รับเฉพาะนัด 
คลินิก Warfarin โทรถามศูนย์โรคหัวใจ 08:30-12:00น. อาคาร 66 ปี 
คลินิกเป่าปอด ศุกร์ 08:30-12:00น. คลินิกเบหวาน
คลีนิคศัลยกรรมหลอดเลือด  พฤหัสบดี   08:30-12:00น.  เริ่ม พฤษภาคม