ความเคลื่อนไหว

การบรรจุพยาบาล

   

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560 (30 มิย.60)

การบรรจุพยาบาล (30 มิย.60)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (30 มิย.60)

อดีตปลัดกระทรวงสธ.ชวนคิดเรื่องการดูแลสุขภาพ(29มิย.60)

 

       
หน้าหลักอินทราเน็ต พรส. การจัดการความรู้ เภสัชกรรม 
-รายงาน คคก.บริหาร - ข้อมูลสำคัญ รพ.พิจิตร - KM - ข้อมูลระบบยา 
-บริหารความเสี่ยง - Service Plan - SHA  - เภสัชกรรม 
- ศุนย์ประกันสุขภาพฯ - งานวิจัย  - ความรู้จากการอบรม  
 - การเจ้าหน้าที่ - HRD    
- พัสดุ - ศูนย์คุณภาพ รพ.คุณธรรม กลุ่มการพยาบาล
- สวัสดิการ รพ.พิจิตร - เอกสารคุณภาพ - ชมรมจริยธรรม - การพยาบาล
- สุขศึกษา  - แผนงาน   - KM การพยาบาล
 - ดาวน์โหลดเอกสาร - ศูนย์ข้อมูล     
  - ศูนย์คอมพิวเตอร์    
       
       
       

 

ไม่พบฟีด