ภาพบรรยากาศห้องพักผู้ป่วย
 

ยินดีต้อนรับเข้าโรงพยาบาลพิจิตร

เราได้รวมภาพบางส่วนและข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลของเรา เพื่อให้คุณได้เห็นภาพสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของเราก่อนที่คุณจะมาถึง

         

 

   
 

ห้องสูท:ห้องขนาด 2 เท่าของห้องมาตรฐาน 
พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ครบครัน
(ชั้น 6 ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลพิจิตร)

ห้องสูท:ห้องขนาด 2 เท่าของห้องมาตรฐาน
พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ครบครัน
(ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพิจิตร)

 
 

 ห้องดีลักซ์:ห้องขนาดมาตรฐาน
พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ครบครัน

   


 


 

 

การใช้บริการและจองห้องพิเศษในโรงพยาบาลพิจิตร

1.ติดต่อจองห้องพิเศษได้ที่
- ศูนย์คิดเงินในและจองห้องพิเศษ บริเวณชั้น ๑ อาคารมหาราช โรงพยาบาลพิจิตร
- โทรศัพท์หมายเลข 056-611355 ต่อ 4835
- คลินิกผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษา
- ติดต่อเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยที่พักรักษา

2.การจ่ายคิวห้องพิเศษจะจ่ายคิวตามลำดับการจองห้องพิเศษ

3.จองห้องล่วงหน้าได้ ๑ เดือน (ในกรณีมีบัตรนัดของแพทย์นัดมานอนโรงพยาบาลในบัตรนัดแล้ว)

4.กรณีจองห้องพิเศษล่วงหน้าสามารถยืนยัน เลื่อนนัด หรือยกเลิกการจองห้องพิเศษที่หมายเลข 056-611355 ต่อ 4835 ภายในเวลา 16.00 น.ของวันที่ต้องการจองห้อง หากเลยเวลาดังกล่าวทางโรงพยาบาลจะจ่ายห้องพิเศษให้แก่ผู้จองคิวถัดไป

5.กรณีผู้ป่วยต้องการเปลี่ยนแปลงห้องพิเศษใหม่โรงพยาบาลจะย้ายให้ทันทีหากมีห้องว่าง

6.ผู้รับบริการสามารถสอบถามผลการจองห้องพิเศษได้หลังเวลา 10.00 น.ของวันที่ต้องการห้อง

7.บุคลากรหรือญาติสายตรงของบุคลากรในโรงพยาบาลพิจิตร จะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

8.กรณีผู้บริจาคห้องตามที่ออกบัตรทอง บัตรเงิน ให้แล้วนั้น จะพิจารณาให้เป็นอันดับแรก ตั้งแต่การจองจนถึงแรกรับที่โอพีดี และ อีอาร์ และอาจได้ห้องพิเศษไม่ตรงกับห้องที่บริจาคไว้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตรงตามสาชาโรคที่ป่วย

ไม่พบฟีด