คลินิคเปิดให้บริการในเวลาราชการนอกเวลาราชการ/วันนักขัตฤกษ์
จิตเวชทั่วไป(ผู้ใหญ่)
จันทร์ ,อังคาร,พุธ
(ติดต่อในวันเวลาราชการ
และกรุณานัดหมายก่อน
พบแพทย์)
08.30 - 14.00 น.
 
ยาเสพติด/บำบัด (ยาบ้า)
อังคาร,พฤหัสบดี
15.00 - 16.30 น.
เฉพราะ caseนัด 16.30 - 20.30 น..
คลินิกคนใจเด็ด เลิกบุหรี่ สุรา
จันทร์ /อัง /พุธ
08.30 -12.00 น.
-
บริการทางจิตวิทยาคลีนิค วัดIQ/เด็ก /ผู้ใหญ่ จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30น.  โทรประสานแผนกจิตเวชเพื่อวัด IQทดสอบทางจิตวิทยาก่อนพบแพทย์
บริการสุขภาพจิตสัญจร วันพฤหัสบดี 08.30-16.30น.  
คลินิกจิตเวขเด็ก และวัยรุ่น พฤหัสบดี / ศุกร์ 08.30-14.00น.  
เบาหวาน
อังคาร , พุธ ,พฤหัส
06.00 - 12.00 น.
-
วัณโรค
ศุกร์
08.30 - 12.00 น.
-
หลอดเลือดและหัวใจ
พุธ(นพ.โสภณ)
13.00 - 16300 น.
-
คลีนิคโรคหัวใจ พุธ,พฤหัส(พญ.อาภา) 08.30-12.00น.  
คลินิคหัวใจล้มเหลว พบแพทย์อายุกรรมก่อน        (พญ.อาภา ) 08.30-12.00น.  เฉพาะคนไข้นัด และตรวจคัดกรองโดย พญ.อาภา
ธาลัสซีเมีย
พุธ
08.30 - 12.00 น.
-
Asthma Clinic (หอบหืด)
พฤหัส
08.30-12.00 น.
-
ฝากครรภ์
อังคาร - ศุกร์
08.30 -14.00 น.
-
วางแผนครอบครัว
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16.30 น.
-
สุขภาพเด็กดี
พฤหัส
08.30 - 12.00 น.
ติดต่อที่คลีนิคหมอครอบครััววัดท่าหลวง
โรงเรียนพ่อแม่
พฤหัส / ศุกร์
14.00-16.30น.
-
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ศุกร์ (ด้านหน้าตึกเด็ก)
08.30 - 12.00 น.
-
จำแจ่ม
จันทร์
13.00 - 16.30 น.
-
มะเร็งเต้านม
จันทร์
13.00 - 16.30 น.
-
ทันตกรรม
จันทร์ - ศุกร์/ ส-อา
08.30 -16.30 น.
16.30 - 20.30น คนไข้นัด /08.00-16.00 วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์
วัยทอง
จันทร์ - ศุกร์
08.30 -16.30 น.
-
แพทย์แผนไทย(ธัญญะ)
จันทร์ - ศุกร์
08.30 -16.30 น.
-
คลีนิคพุทธรักษา
จันทร์ - ศุกร์
08.30 -16.30 น.
ผู้ป่วยนัดเฉพาะวันพุธ
พุทธรักษาในเด็ก อังคารแรกของเดือน 08.30 -12.00 น. -
กายภาพบำบัด
จันทร์ - ศุกร์ / เสาร์
08.30 -16.30 น.
08.30-12.30น. วันเสาร์
ศัลยกรรมหลอดเลือด พุธ 08.30 - 12.00 น.  
ทารกแรกเกิด ศุกร์ (OPD หน้าห้องตรวจ8) 08.30 - 12.00 น.  
คลินิก COPD จันทร์ 13.00-16.00 น.  
คลินิกต่อมไร้ท่อ จันทร์ 13.00 - 16.30 น.  
คลินิกโรคไต จันทร์/อัง CKD/พฤหัสบดี CAPD 08.30-16.30 น.  
คลินิกไต(ล้างไตหน้าท้อง) จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.  
คลินิกชะลอไตเสื่อม จันทร์ , พฤหัสบดี 13.00-16.30 น.  
คลีนิคฟอกไตด้วยเครื่อง  จันทร์ - ศุกร์  08.30-16.30 น.  หยุด ส-อา เปิดบริการฟอกวันนักขัตฤกษ์ 
ฝังเข็ม พ.ไพศาล/ อัง ,พฤหัส 12.30-14.30น.  
  พ.ดวงพร / พุธ 13.00-15.00 น.  
  พ.ภัคณัฎฐ์ / ศุกร์ 09.30-11.30น. เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ 61

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด