รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ไม่พบฟีด