แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

และตำแหน่งพนักงานทั่วไป

กลุ่มการพยาบาล

ไม่พบฟีด