รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานเก็บขยะติดเชื้อและขยะทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,560 บาท

ไม่พบฟีด