โรงพยาบาลพิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานพัสดุ

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ไม่พบฟีด