ระกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท จำนวน 1 อัตรา

ไม่พบฟีด