รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  (รายวัน)

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล

ไม่พบฟีด