ขยายประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์ส่งต่อฯ จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด