ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.พิจิตร

1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.3) กลุ่มการพยาบาล จำนวน 7 อัตรา

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.6) กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 1 อัตรา

3.พนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

4.พนักงานบริการ (ม.6) งานไตเทียม กลุ่มการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด