ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

ไม่พบฟีด