ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปวช.) กลุ่มการพยาบาล

จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 340 บาท

ไม่พบฟีด