ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ม.6) กลุ่มงานโภชนศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท

ไม่พบฟีด