แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ปวช.) 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ปฏิบัติงานที่องค์กรแพทย์

ไม่พบฟีด