รับสมัครบุคคลทั่วไปคัดเลือกเป็นลจค. (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

จำนวน 1 อัตรา

ไม่พบฟีด