ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 20 อัตรา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด