ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด