แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด