รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด