รับสมัครบุคคลทั่วไปคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป  กลุ่มงานเภสัชกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด