แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตำแหน่งพนักงานวิทยุ (ปวช.)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด