ขยายการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน

1.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ม.6)  จำนวน  1  อัตรา 

2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จำนวน  1  อัตรา

3.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปวช.) ปฏิบัติงานช่างปูนและประปา  จำนวน  1  อัตรา