แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตน.พนง.รักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป