ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

พนง.ช่วยเหลือคนไข้ และพนง.ทั่วไป ก.พยาบาล