ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี PCUสระหลวง โรงพยาบาลพิจิตร

จำนวน  1  อัตรา  อัตราค่าจ้าง  6,740  บาท