ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล