ขยายการรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานห้องประชุม ฝ่ายบริหารทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,560 บาท